Indmeldt

Denne side bruges til at give dig et overblik over betalingen og andet praktisk i forbindelse med din indmeldelse

Du har via en mail modtaget information ang. betaling af dit medlemsskab, når du har meldt dig ind ved hjælp af indmeldelseformularen.  (se nederst på siden Bliv medlem)

I den øverste del af email står de bankoplysninger du skal bruge for at indbetale din indmeldelse

 

Betaling

Før du kan deltage i instruktion og træningsaktiviteter skal du indbetale kontingentet til DSR via netbank (indbetalingskort).

Prisen for medlemskab er 780 kr. pr. kvartal (2017) for medlemmer, der er fyldt 25 år.
Prisen for medlemskab er 520 kr. pr. kvartal (2017) for medlemmer, der er fyldt 20 år men under 25 år.
Prisen for medlemskab er 260 kr. pr. kvartal (2017) for medlemmer, der er under 20 år.
Uanset din alder skal du første gang betale 780 kr. Den efterfølgende kvartalsopkrævning vil blive reduceret med det overskydende beløb.

Beløbet er dog 830 kr., hvis du betaler fra en udenlandsk bank, da DSR skal betale 50 kr. i gebyr for modtagelse af betalingen.

Betalingsdetaljer:

Bank information bliver sendt til din email når du udfylder indmeldelse formularer (se nederst på siden Bliv medlem)
Oplys endvidere Navn og CPR-nummer på betalingen.

Bemærk at du først er endeligt indmeldt, når du har betalt kontingentet. Der kan gå op til 14 dage fra du har betalt, til din indmeldelse er registreret i DSR’s medlemsdatabase. Du vil modtage en e-mail med dit medlemsnummer, når din indmeldelse er registreret.

Fremtidige kontingentopkrævninger sker kvartalsvis forud, 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Hvis du indmelder dig midt i et kvartal, reduceres næste kvartalsopkrævning forholdsmæssigt, sådan at du kun betaler for den periode, hvor du faktisk har været medlem. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at melde dig ud igen, skal du meddele dette til kontingentkassereren senest 3 dage før afslutningen af et kvartal. Det er ikke tilstrækkeligt at stoppe med at betale kontingent.

Tilmelding til DSRs community site dsr.groupcare.dk

I daglig tale kalder vi dette forum ”Groupcare”. Dette sted på nettet er omdrejningspunktet for klubbens trænings- og sociale aktiviteter. Det er her, du modtager nyheder og invitationer. Det er en god ide at bruge lidt tid på at blive dus med sitet.

Det første du skal gøre, som nyt medlem, er at oprette dig på dsr.groupcare.dk ved at klikke på ”Opret ny bruger”. Du kan tilpasse din profil, som du ønsker. Vi anbefaler at du tilføjer et billede.
Under ”Grupper” skal du klikke på ”Åbne Grupper”. Her finder du en masse grupper du kan tilmelde dig alt efter hvad der interesserer dig. Vi anbefaler at du som minimum tilmelder dig til disse grupper:
DSR Roaftaler (Fællesture, fællesarrangementer mv.)
DSR Kaniner (hvis du er ny roer)
DSR Ergometerroning søndag (hvis du er ny roer – relevant i indendørssæsonen)
DSR Gymnastik, Yoga og Svømning (aktiviteter indendørs om vinteren)
DSR Førstegangsinstruktion (hvis du er ny roer – relevant til udendørssæsonen)
Du kan læse meget mere om Groupcare på klubbens hjemmeside her.

Ny roer? Tilmelding til første gang

Til indendørssæsonen tilmelder du dig gruppen DSR Ergometerroning søndag som beskrevet ovenfor.
Hvis du har problemer med tilmelding, kontakt instruktørerne på instruktion@danskestudentersroklub.dk
Læs mere om at være ny i DSR på klubbens hjemmeside her.

Comments are closed